Om Bergslags El

Bergslags EL – ”Elektrikern i byn” arbetar med elinstallationer och vitvaruförsäljning i butik. Vi har 40 år i branschen med nästan samma personal vilket gör oss till en mycket sammansatt grupp med bred kompetens för att nå upp till kundens mål. Vi projekterar, installerar och reparerar elanläggningar i både hem och offentlig miljö.
Våra arbetsområden inom installation är främst bostäder, industrianläggningar, brandlarm, data- och teleinstallationer samt kraftstationsanläggningar.
Varmt välkomna!

Kontakt

Tisdag – torsdag: 16.00 – 18.00
Lördag: 10.00 – 13.00

Övriga tider går det att ringa för personlig service.